Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje és Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke közös sajtótájékoztatót tartottak. Ennek keretében Márki-Zay kijelentette: Orbán Viktor nagyon világos üzenetet kapott főnökétől, Vlagyimir Putyintól, amikor az orosz elnök azt kérte, hogy Magyarország hagyja el a NATO-t.

„A magyar beosztott parancsot kapott a főnökétől, hogy Magyarország hivatalosan is árulja el európai szövetségeseit, mondjon le önmaga megvédéséről, és mondjon le gyakorlatilag a honvédelemről. Ez az orbáni út: elárulni Európát, kiszolgáltatni hazánkat Oroszországnak, és vigyázzba állni, ha a Kremlben megemelnek egy telefont és Budapestet tárcsázzák.” – közölte a politikus, hozzátéve, a “ruszkik, haza!” mára már azt jelenti Orbán Viktornak, hogy az oroszok hazajárnak Magyarországra, a beosztott pedig rendre vörös szőnyeget terít eléjük.

Márki-Zay Péter arra is kitért, hogy az egységes ellenzékiek, az Egységben Magyarországért nem orosz, hanem európai jövőt szeretnének adni az országnak és a Magyar Honvédelemnek.

„Orbán Viktorral ellentétben mi elkötelezettek vagyunk európai szövetségeseink mellett, a NATO tagja kívánunk maradni, sőt a részese akarunk lenni a közös európai hadsereg felállításának is. Ahhoz, hogy mindez lehetséges legyen, a honvédelem területén több fontos feladat is áll előttünk:

– Április 3. után felül kell vizsgálnunk az elmúlt évek milliárdos értékű titkos haditechnikai beszerzéseit, amelyek részleteit az Orbán-kormány eltitkolta előlünk.

– Április 3. után világos jövőképet, előmeneteli lehetőséget és a szolgálati lakások bővítésével lakhatást kell adnunk a honvédeknek és minden egyenruhásnak.

– Április 3. után igazságot fogunk szolgáltatni az Orbán Viktor által rendszeresen csak Kádár-huszároknak nevezett szolgálati nyugdíjasoknak. Mi nem Kádár-huszároknak, hanem a haza védelmezőinek tekintjük őket, ezért mind erkölcsileg, mind anyagilag rehabilitálni fogjuk őket az Orbán-kormány gyalázatos büntetései és igazságtalan elvonásai után.

– Végül, de nem utolsó sorban április 3. után ki kell vizsgálnunk azokat a zaklatási ügyeket, amelyek az állományban történtek, a Fidesz azonban igyekezett ezeket eltussolni. Az a pár eset, ami eddig napvilágra került, valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, kötelességünk megvédeni azokat, akik a haza védelmére tették fel az életüket. Éppen ezért ezen ügyek kivizsgálása után létre fogjuk hozni az egyenruhás polgárok ombudsmani intézményét, hogy soha egyetlen ilyen ügyet se lehessen többé a szőnyeg alá söpörni.” – foglalta össze a miniszterelnök-jelölt, majd átadta a szót a terület a felelősének, Vadai Ágnesnek.

Vadai Ágnes leszögezte, Magyarország a NATO és az Európai Unió tagjaként szövetségesi keretrendszerben tudja garantálni a haza védelmét.

„Célunk, hogy erőteljesebben jelenjen meg a NATO-ban és az uniós közös kül-, biztonság- és védelempolitikában Magyarország külpolitikai érdeke és az országot ért biztonsági kihívásokra adott közös szövetségesi válasz. Így például támogatjuk a közös európai hadsereg létrejöttét. Aktív és alakító részesei kívánunk lenni annak a folyamatnak, amely elvezet a közös parancsnoksággal működő közös európai haderőhöz. Elengedhetetlen a nemzetbiztonsági szolgálatok európai szinten történő erőteljesebb együttműködése. Szorgalmazzuk a közös európai hadiipari fejlesztéseket.” – magyarázta a DK alelnöke.

Vadai Ágnes arra is felhívta a figyelmet, hogy átlátható és nyomon követhető haditechnikai beszerzési rendszerre van szükség.

„Át fogjuk világítani a 2010 utáni haditechnikai beszerzéseket. Új, erős civil kontroll melletti védelmi beszerzési jogszabályt dolgozunk ki. Ezen felül kiemelt fejlesztési terület lesz a kibervédelem. A meglévő honvédelmi képességek mellett kiemelten kell kezelni az új típusú biztonsági kockázatokat, különös tekintettel a szaporodó kibertámadásokra, hibrid hadviselésre. Összhangban a NATO és az Európai Unió ezzel kapcsolatos dokumentumaival, erősíteni kívánjuk a kiber haderőnemet.” – mondta a politikus.

A DK alelnöke úgy fogalmazott, valós igényeken alapuló előmeneteli rendszert, több szociális, egészségügyi és lakhatási lehetőséget kell nyújtani a hazát szolgálóknak.

„Olyan komplex, az embert középpontba helyező humánrendszert alakítunk ki, amely előre és világosan meghatározza a be-, ki- és előmeneteli feltételeket. Kiemelten fogjuk kezelni a szociális, lakás- és idősügy területeit a Magyar Honvédségen belül. Ezen felül rehabilitáljuk a méltatlanul meghurcolt szolgálati nyugdíjasokat. Anyagilag és erkölcsileg rehabilitáljuk a méltatlanul meghurcolt szolgálati nyugdíjasokat: visszaállítjuk a nyugdíjas státuszukat, és megszüntetjük a juttatásukat sújtó 15 %-os levonást, valamint a munkavégzésükre vonatkozó értelmetlen korlátozásokat.” – sorolta Vadai.

A DK politikusa arra is ígéretet tett, hogy létrehozzák az egyenruhás polgárok ombudsmani intézményét, így a Magyar Honvédség élharcos lesz a diszkrimináció-mentes Magyarország megteremtésében. Hangsúlyozta, kiemelten, külön programmal kell kezelni a nők Magyar Honvédségben történő szerepvállalást.

„Katonáink jogainak érvényesítése érdekében önálló katonai és rendvédelmi ombudsmani hivatal felállítását tervezzük.” – magyarázta a politikus.

„Erősíteni és politikamentessé kívánjuk tenni a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot. Átvilágítjuk a szervezet 2010 utáni munkáját, különös tekintettel azokra az ügyekre, ahol felvetődik annak lehetősége, hogy egyes vezetők túllépték a törvényben meghatározott hatásköreiket. Erősíteni kívánjuk a szervezet lehetőségeit a nemzetbiztonsági kockázatnak minősülő személyek hadseregből történő kiszorítására.” – folytatta a felsorolást a politikus.

Vadai Ágnes a továbbiakban úgy fogalmazott: a haza védelme közös ügy, ezért létrehozzák a strukturált védelmi párbeszéd intézményét.

„A nemzet biztonságának és szuverenitásának védelme mellett is a nyitott hadsereg ügyét támogatjuk. Tesszük ezt azért, hogy a Magyar Honvédség tevékenységének megismerése által, a korábban és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák példáján keresztül ösztönözzük hazánk polgárait az aktív és a tartalékos katonai szolgálatra. Ennek egyik eszköze a strukturált védelmi párbeszéd lesz, melybe be kívánjuk vonni az országgyűlési képviselőket, az önkormányzatokat, a társadalmi szervezeteket és minden magyar állampolgárt. Különösen, több parlamenti ciklust átívelő, hazánk biztonságát érintő alapvető védelmi ügyekben van szükség a társadalom többségének támogatásra. Ezt a támogatást pedig csak rendszeres párbeszéddel lehet elérni.” – fogalmazott a DK politikusa, aki a program ismertetését azzal zárta: igen minden magyar hazafiságára, de nem a militarizált államra!

„Valljuk, hogy a hazafiság pártfüggetlen, a civil és a katonai életben egyaránt. Olyan hadseregre van szükség, melynek katonai vezetői komolyan veszik katonai esküjüket, és melynek politikai vezetői nem rekesztik ki a hazából Magyarország egy részét. Felülvizsgáljuk mindazon programokat, amelyeket a Fidesz kormány militarizálási céllal hozott létre, és amelyek félelmet keltenek magyar polgárok sokaságában és feleslegesen terhelik a magyar költségvetést, miközben – sok esetben – nemzetbiztonsági kockázatot jelentő gazdasági csoportokat gazdagítanak.” – zárta a sajtótájékoztatót Vadai Ágnes.